Grantiau Gweithgareddau - Hyd at £1000

Mae’n rhaid i brif gais o Gymru fod yn un o’r canlynol:

 • Unigolyn
 • Grŵp heb gyfansoddiad (e.e. grŵp/rhwydwaith cymuned)
 • Grŵp â chyfansoddiad (e.e. grŵp Masnach Deg, sefydliad yn y gymuned, sefydliad crefyddol)
 • Elusen gofrestredig, Sefydliad Anllywodraethol, menter gymdeithasol, busnes preifat
 • Cysylltiedig â Bwrdd Iechyd neu Ymddiriedolaeth GIG
 • Sefydliad addysgol
 • Cyngor tref neu gymuned

 Beth y disgwyliem ei weld mewn ceisiadau

 • Esboniad clir o’r budd i Gymru; gweler Cwestiynau Cyffredinol
 • Cynllun gweithgaredd gyda ffocws clir
 • Potensial cyfathrebu da
 • Ymwybyddiaeth o weithgareddau tebyg a grwpiau a thystiolaeth o ymgysylltu â hwy
 • Lle’n berthnasol, mae’n rhaid cael effaith ddangosadwy yn Affrica
 • Cyfeiriad at sut y mae’r prosiect yn cefnogi amcanion y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru
 • Ceisiadau’n dangos cyllid cyfatebol wedi’i esbonio’n glir neu gyfraniadau mewn nwydd yn cael eu hannog yn gryf.

FFURFLENI GAIS

Mae rownd grantiau 2017/18 wedi cau.

Rydym yn bwriadu dyrannu grantiau ddechrau Tachwedd 2017, sy’n golygu bod blwyddyn y prosiect yn rhedeg o 1 Tachwedd 2017 – 31 Mawrth 2018.


NODWCH: Bydd angen i chi lenwi pob ffurflen (priodol) i cwblhau eich cais.